ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565

         
          วันนี้ (9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.) ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 โดยระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ มีดังนี้

1. กำหนดการแข่งขันมหกรรมกีฬาระดับชาติ ปี ค.ศ. 2022 (พ.ศ. 2565)
2. กำหนดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 (รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3) "พญาแลเกมส์"
3. กำหนดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3) "พญาแลเกมส์"
4. การดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 173
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์