การประชุมเพื่อหารือการจัดการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การประชุมเพื่อหารือการจัดการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู และชมรมกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองบัวลำภู ได้จัดการประชุมเพื่อหารือการจัดการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดหนองบัวลำภู โดยที่ประชุมมีมติให้จัดการแข่งขันกีฬา
โดยกำหนดวันแข่งขันในวันที่ 1 - 8 สิงหาคม 2564 จำนวน 10 ชนิดกีฬา ได้แก่ 1. กีฬาฟุตบอล 2. กรีฑา 3. กีฬาวอลเล่ย์บอลชายหาด 4. กีฬามวยสากลสมัครเล่น 5. กีฬามวยไทยสมัครเล่น 6. กีฬามวยปล้ำ 7. กีฬาบาสเกตบอล 8. กีฬาเปตอง
9. กีฬาตะกร้อ 10. กีฬาเทควันโด 196
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์