ปฐมนิเทศนักกีฬาโครงการพัฒนากีฬาเป็นเลิศระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ปฐมนิเทศนักกีฬาโครงการพัฒนากีฬาเป็นเลิศระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองบัวลำภู
ปฐมนิเทศนักกีฬาโครงการพัฒนากีฬาเป็นเลิศระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

     โดยมี นายสุดใจ พนมเขต นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นายศักดิ์ศรี ปัญนาวี เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองบัวลำภู นายวิระชาติ จันดี ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวให้โอวาทนักกีฬา/ผู้ฝึกสอน และแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนานักกีฬาเป็นเลิศระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
     สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นี้ มีนักกีฬาที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 2 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย มวยปล้ำ มวยไทยสมัครเล่น มีนักกีฬาเข้าร่วมโครงการรวม 34 คน และผู้ฝึกสอน 6 คน ระยะเวลา 8 เดือน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาระดับจังหวัดให้เป็นฐานนักกีฬาที่มีคุณภาพของประเทศ และเป็นการเตรียมความพร้อมของนักกีฬาระดับจังหวัดในการเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ และที่สำคัญคือเพื่อสร้างนักกีฬาหน้าใหม่เข้ามาทดแทนหรือเสริมนักกีฬาทีมชาติเก่า ที่จะสร้างความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติต่อไป


 402
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์