นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองบัวลำภู

นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุดใจ  พนมเขต นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองบัวลำภู  ณ ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีคณะกรรมการสมาคม  ประธานชมรมกีฬาต่างๆที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมเข้าร่วมประชุม


 346
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์