• หน้าแรก

  • ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  • นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองบัวลำภู

นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองบัวลำภู

  • หน้าแรก

  • ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  • นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองบัวลำภู

นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองบัวลำภู


วันที่ 4 สิงหาคม 2563
นายสุดใจ พนมเขต
นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หลักสูตรผู้ตัดสินกีฬามวยสากลสมัครเล่น ระดับ 1 ดาว มีคณะกรรมการบริหารสมาคม ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมเป็นเกียรติ จัดอบรมระหว่างวันที่ 3-7 สิงหาคม 2563 ณ.ห้องประชุมมหาราช วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภูมี ผู้สมัครเข้าอบรมจำนวน 40 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย


 456
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์