• หน้าแรก

  • ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  • แจ้งเลื่อนกำหนดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ระหว่างวันที่ 1 - 10 กรกฎาคม 2563 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ระหว่างวันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2563รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3

แจ้งเลื่อนกำหนดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ระหว่างวันที่ 1 - 10 กรกฎาคม 2563 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ระหว่างวันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2563รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3

  • หน้าแรก

  • ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  • แจ้งเลื่อนกำหนดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ระหว่างวันที่ 1 - 10 กรกฎาคม 2563 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ระหว่างวันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2563รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3

แจ้งเลื่อนกำหนดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ระหว่างวันที่ 1 - 10 กรกฎาคม 2563 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ระหว่างวันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2563รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3

แจ้งเลื่อนกำหนดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ระหว่างวันที่ 1 - 10 กรกฎาคม 2563 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ระหว่างวันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2563รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3
ณ จังหวัดชัยภูมิ  เนื่องจากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19  และเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย
จึงเลื่อนการแข่งขันทั้ง 2 เกมส์ ดังกล่าว ออกไปจนกว่าสถานณ์การจะเข้าสู่สภาวะปกติ และไม่เกิน
วันที่ 30 กันยายน 2563 ทั้งนี้ หากจังหวัดชัยภูมิ ได้กำหนดการแข่งขันฯ ที่แน่นอนแล้ว จะดำเนินการแจ้งกำหนดการแข่งขันฯ ให้ทราบ ต่อไป
 1340
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์