#การสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 “พญาแลเกมส์”

#การสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 “พญาแลเกมส์”

 #การสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ  ครั้งที่ 47  รอบคัดเลือกตัวแทนภาค  3 “พญาแลเกมส์”   ระหว่างวันที่  1 - 10 กรกฎาคม 2563 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 ระหว่างวันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2563 ณ จังหวัดชัยภูมิ

มีรายละเอียด ดังนี้

  1. ดำเนินการจัดส่งเอกสารการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯภายใน

วันที่ศุกร์ที่  15 พฤษภาคม 2563 เวลา  16.30  น. 

โดยเอกสารการรับสมัครมีดังนี้

- ผู้จัดการทีม/เจ้าหน้าที่ทีม แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  1  แผ่น  พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 x 1 "1" /"2"   จำนวน  1  แผ่น

- นักกีฬาแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาน  หากไม่มีให้ใช้สำเนาทะเบียนบ้านที่มีหมายเลขประจำตัวประชาชน  13  หลัก  จำนวน  1 แผ่น  พร้อมภาพถ่ายขนาด 1 x 1 "1" /"2" จำนวน  2  แผ่น

  1. สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองบัวลำภู ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัคร เข้าร่วมการแข่งขันฯ  หากเอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
  2. หากพ้นระยะเวลาที่กำหนด ระบบการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันจะทำการล๊อค  ทำให้ไม่สามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้

 

หมายเหตุ : นักกีฬาต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภูเท่านั่น

---------------------

#ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

✳️สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย

จังหวัดหนองบัวลำภู

✳️สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองบัวลำภู

☎️042378492

----------------------

ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัด

ตำบลลำภู อำเภอเมือง

จังหวัดหนองบัวลำภู 39000

 288
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์