• หน้าแรก

  • ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  • ประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมกีฬาจังหวัดแห่งหนองบัวลำภู เตรียมความพร้อมในการส่งนักกีฬาเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

ประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมกีฬาจังหวัดแห่งหนองบัวลำภู เตรียมความพร้อมในการส่งนักกีฬาเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

  • หน้าแรก

  • ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  • ประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมกีฬาจังหวัดแห่งหนองบัวลำภู เตรียมความพร้อมในการส่งนักกีฬาเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

ประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมกีฬาจังหวัดแห่งหนองบัวลำภู เตรียมความพร้อมในการส่งนักกีฬาเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

วันที่ 21 ก.พ.2563 เวลา 13.30 น.
นายสุดใจ พนมเขต นายกสมาคมกีฬาจังหวัดแห่งหนองบัวลำภู ประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมกีฬาจังหวัดแห่งหนองบัวลำภู เตรียมความพร้อมในการส่งนักกีฬาเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่36 "ช้างขาวเกมส์"ที่ จ.ตราด ในวันที่ 19 - 29 มี.ค.2563


 198
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์