• หน้าแรก

  • ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  • พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ชิงขนะเลิศแห่งจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี คณะกรรมการสมาคมกีฬา นักกีฬา ผู้ฝึกสอนเข้าร่วมพิธี และได้มอบเหรียญรางวัลและใบประกาศใหักับนักกีฬาและผู้ฝึกสอน ณ วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ชิงขนะเลิศแห่งจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี คณะกรรมการสมาคมกีฬา นักกีฬา ผู้ฝึกสอนเข้าร่วมพิธี และได้มอบเหรียญรางวัลและใบประกาศใหักับนักกีฬาและผู้ฝึกสอน ณ วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู

  • หน้าแรก

  • ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  • พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ชิงขนะเลิศแห่งจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี คณะกรรมการสมาคมกีฬา นักกีฬา ผู้ฝึกสอนเข้าร่วมพิธี และได้มอบเหรียญรางวัลและใบประกาศใหักับนักกีฬาและผู้ฝึกสอน ณ วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ชิงขนะเลิศแห่งจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี คณะกรรมการสมาคมกีฬา นักกีฬา ผู้ฝึกสอนเข้าร่วมพิธี และได้มอบเหรียญรางวัลและใบประกาศใหักับนักกีฬาและผู้ฝึกสอน ณ วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู

วันที่ 12 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น.นายสุดใจ พนมเขต นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ชิงขนะเลิศแห่งจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี  คณะกรรมการสมาคมกีฬา นักกีฬา ผู้ฝึกสอนเข้าร่วมพิธี และได้มอบเหรียญรางวัลและใบประกาศใหักับนักกีฬาและผู้ฝึกสอน ณ วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู

 129
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์