พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน ศูนย์เครือข่ายเมือง 1 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านตำแย อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน ศูนย์เครือข่ายเมือง 1 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านตำแย อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

เช้าวันที่ 23 ธันวาคม 2562 นายสุดใจ พนมเขต นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองบัวลำภู นายศักดิ์ศรี ปัญนาวี เลขาธิการสมาคมกีฬาฯเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน ศูนย์เครือข่ายเมือง 1 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านตำแย อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

 139
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์