• หน้าแรก

  • ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  • นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ เข้ารับคำอวยพร จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เนื่องในวันเทศกาลปีใหม่ 2563

นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ เข้ารับคำอวยพร จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เนื่องในวันเทศกาลปีใหม่ 2563

  • หน้าแรก

  • ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  • นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ เข้ารับคำอวยพร จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เนื่องในวันเทศกาลปีใหม่ 2563

นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ เข้ารับคำอวยพร จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เนื่องในวันเทศกาลปีใหม่ 2563

วันที่ 6 มกราคม 2563 นายสุดใจ พนมเขต นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ ผอ.สนง.กกท.จังหวัดหนองบัวลำภู
พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้ารับคำอวยพร จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
เนื่องในวันเทศกาลปีใหม่ 2563

 842
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์